【-海内动态】福建企业直接融资程序连续加速。记者日前从省成长鼎新委获悉,一季度全省总计19家次在境表里本钱市场经由过程股票上市、刊行企业债券 、公司债券、短时间融资券以及中期单据等体式格局召募资金147.48亿元 ,比去年同期增加38.1亿元。

  别的,我省另有14家企业已经向中国证监会提出上市申请,12家企业向国度成长鼎新委提出刊行企业债申请 ,各种股权投资企业对于我省企业开展股权投资勾当也继承连结较好的增加势头 。(-最权势巨子最专业的鞋业资讯中央)

乐动体育-乐动手机版app下载
【读音】:

  【-hǎi nèi dòng tài 】fú jiàn qǐ yè zhí jiē róng zī chéng xù lián xù jiā sù 。jì zhě rì qián cóng shěng chéng zhǎng dǐng xīn wěi huò xī ,yī jì dù quán shěng zǒng jì 19jiā cì zài jìng biǎo lǐ běn qián shì chǎng jīng yóu guò chéng gǔ piào shàng shì 、kān háng qǐ yè zhài quàn 、gōng sī zhài quàn 、duǎn shí jiān róng zī quàn yǐ jí zhōng qī dān jù děng tǐ shì gé jú zhào mù zī jīn 147.48yì yuán ,bǐ qù nián tóng qī zēng jiā 38.1yì yuán 。

  bié de ,wǒ shěng lìng yǒu 14jiā qǐ yè yǐ jīng xiàng zhōng guó zhèng jiān huì tí chū shàng shì shēn qǐng ,12jiā qǐ yè xiàng guó dù chéng zhǎng dǐng xīn wěi tí chū kān háng qǐ yè zhài shēn qǐng ,gè zhǒng gǔ quán tóu zī qǐ yè duì yú wǒ shěng qǐ yè kāi zhǎn gǔ quán tóu zī gōu dāng yě jì chéng lián jié jiào hǎo de zēng jiā shì tóu 。(-zuì quán shì jù zǐ zuì zhuān yè de xié yè zī xùn zhōng yāng )