云集浩繁重磅 IP,「版权狂魔」迪士尼绝对于是联名至多最频仍的公司之一 。本年 ,它与豪华时装品牌 GIVENCHY 纪梵希联名,近日迎来正式发售,欧阳娜娜带来上身树模。这次联名单品主要集中在实穿的帽衫与 T 恤 ,配色彩用了简约百搭的曲直短长色调。以剪影图案印花为重要设计伎俩,除了了欧阳娜娜的《小鹿斑比》款,还包孕《蜜斯与流离汉》、《冰雪奇缘》等影戏的名排场剪影 ,信赖各人都很是认识 。除了此以外另有迪士尼标记性的城堡图案,而且与纪梵希 Logo 联合出现。可以看出此次联名主打简约以及可爱奼女气势派头,很是合适女生穿戴或者搭配情侣款。现已经在 GIVENCHY 官网及线下渠道上架发售 ,感乐趣的土豪伴侣们可以注意 。GIVENCHY 官网:https://www.givenchy.com/apac/zh/men/new-arrivals/disney-x-givenchy/?start=0&sz=7

乐动体育-乐动手机版app下载
【读音】:

yún jí hào fán zhòng páng IP,「bǎn quán kuáng mó 」dí shì ní jué duì yú shì lián míng zhì duō zuì pín réng de gōng sī zhī yī 。běn nián ,tā yǔ háo huá shí zhuāng pǐn pái GIVENCHY jì fàn xī lián míng ,jìn rì yíng lái zhèng shì fā shòu ,ōu yáng nà nà dài lái shàng shēn shù mó 。zhè cì lián míng dān pǐn zhǔ yào jí zhōng zài shí chuān de mào shān yǔ T xù ,pèi sè cǎi yòng le jiǎn yuē bǎi dā de qǔ zhí duǎn zhǎng sè diào 。yǐ jiǎn yǐng tú àn yìn huā wéi zhòng yào shè jì jì liǎng ,chú le le ōu yáng nà nà de 《xiǎo lù bān bǐ 》kuǎn ,hái bāo yùn 《mì sī yǔ liú lí hàn 》、《bīng xuě qí yuán 》děng yǐng xì de míng pái chǎng jiǎn yǐng ,xìn lài gè rén dōu hěn shì rèn shí 。chú le cǐ yǐ wài lìng yǒu dí shì ní biāo jì xìng de chéng bǎo tú àn ,ér qiě yǔ jì fàn xī Logo lián hé chū xiàn 。kě yǐ kàn chū cǐ cì lián míng zhǔ dǎ jiǎn yuē yǐ jí kě ài chà nǚ qì shì pài tóu ,hěn shì hé shì nǚ shēng chuān dài huò zhě dā pèi qíng lǚ kuǎn 。xiàn yǐ jīng zài GIVENCHY guān wǎng jí xiàn xià qú dào shàng jià fā shòu ,gǎn lè qù de tǔ háo bàn lǚ men kě yǐ zhù yì 。GIVENCHY guān wǎng :https://www.givenchy.com/apac/zh/men/new-arrivals/disney-x-givenchy/?start=0&sz=7