Nike 绝对于是球鞋圈最会玩联名的品牌。不仅与各类潮水巨头联名,以及自家的 Converse、Jordan Brand 等子品牌也时常联动 。信赖各人都还记患上 2019 年的两双 Nike SB x Air Jordan 1。不仅有刮刮乐弄法 ,还给 Air Jordan 1 装上了 Dunk SB 同款的后跟 Zoom 鞋垫。不管颜值照旧弄法,都让玩家心动,其时收成了不错的市场回声 。时隔几年 ,Nike SB 将再次与 Jordan Brand 联名,此次的鞋款将是 Air Jordan 4。今朝只有联名动静及一张后跟效果图暴光。可以看出,将后跟的 Jumpman 或者 Nike Air Logo 改成了 Nike SB Logo 。毕竟会不会延续刮刮乐弄法?或者是在鞋身设计上插手更合适滑板的配置?另有待后续信息更新 。将于 2023 年正式登场 ,详情咱们将连续存眷并第一时间带来最新报导。pic via:Nice Kicks

乐动体育-乐动手机版app下载
【读音】:

Nike jué duì yú shì qiú xié quān zuì huì wán lián míng de pǐn pái 。bú jǐn yǔ gè lèi cháo shuǐ jù tóu lián míng ,yǐ jí zì jiā de Converse、Jordan Brand děng zǐ pǐn pái yě shí cháng lián dòng 。xìn lài gè rén dōu hái jì huàn shàng 2019 nián de liǎng shuāng Nike SB x Air Jordan 1。bú jǐn yǒu guā guā lè nòng fǎ ,hái gěi Air Jordan 1 zhuāng shàng le Dunk SB tóng kuǎn de hòu gēn Zoom xié diàn 。bú guǎn yán zhí zhào jiù nòng fǎ ,dōu ràng wán jiā xīn dòng ,qí shí shōu chéng le bú cuò de shì chǎng huí shēng 。shí gé jǐ nián ,Nike SB jiāng zài cì yǔ Jordan Brand lián míng ,cǐ cì de xié kuǎn jiāng shì Air Jordan 4。jīn cháo zhī yǒu lián míng dòng jìng jí yī zhāng hòu gēn xiào guǒ tú bào guāng 。kě yǐ kàn chū ,jiāng hòu gēn de Jumpman huò zhě Nike Air Logo gǎi chéng le Nike SB Logo。bì jìng huì bú huì yán xù guā guā lè nòng fǎ ?huò zhě shì zài xié shēn shè jì shàng chā shǒu gèng hé shì huá bǎn de pèi zhì ?lìng yǒu dài hòu xù xìn xī gèng xīn 。jiāng yú 2023 nián zhèng shì dēng chǎng ,xiáng qíng zán men jiāng lián xù cún juàn bìng dì yī shí jiān dài lái zuì xīn bào dǎo 。pic via:Nice Kicks